Veliki interes poslovne zajednice za seminar VTK BiH o ljudskim resursima

0
248
Seminaru je prisustvovalo više od 100 predstavnika bh. kompanija i institucija

Vanjskotrgovinska komora (VTK) Bosne i Hercegovine, u saradnji s Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana (KIFZB), organizirala je seminar ‘Upravljanje ljudskim resursima-inovativni evropski modeli’, kojem je prisustvovalo više od 100 predstavnika bh. kompanija i institucija.
Organizaciju seminara finansirala je Evropska komisija kroz projekt ‘EU podrška KIFZB’, s ciljem jačanja konkurentnosti privreda Zapadnog Balkana i ispunjenja preduvjeta za pristupanje Evropskoj uniji. Na seminaru je, između ostalog, govoreno o strateškom planiranju ljudskih potencijala, regrutaciji i socijalizaciji novih uposlenika, profesionalnoj komunikaciji i odnosima s uposlenima.
“Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnija poslovna aktivnost svake organizacije. Važnost ljudskog kapitala raste, ljudi posjeduju sve više znanja i informacija pa je i upravljanje ljudskim resursima sve teže. Potrebno je znanje kako uspješno upravljati ljudskim kapitalom, kako pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude koji će postići postavljene ciljeve i slijediti strategiju preduzeća“, rekao je predavač, direktor International creativity company (ICC) Jasmin Hasančević.
Za ovaj seminar veliki interes su pokazali predstavnici poslovne zajednice, a Institut za edukaciju VTK BiH godišnje organizira oko 50 edukacija na kojima učestvuje više od 2.000 polaznika.
“VTK BiH će nastaviti, u partnerstvu s vladinim i nevladinim organizacijama iz BiH i inostranstva, da organizira kontinuiranu edukaciju predstavnika bh. kompanija, a sve s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad na domaćem i inostranom tržištu, odnosno radi unapređenja izvoznih performansi preduzeća i podizanja njihove tržišno-konkurentske sposobnosti“, istakla je direktorica Instituta za edukaciju VTK BiH dr.sc. Elma Kovačević- Bajtal.
U sklopu edukativnih aktivnosti, VTK BiH uvela je i Learning Management System, online platformu za učenje, na kojoj, u svakom trenutku i besplatno, članice Komore mogu pohađati četiri kursa. Riječ je o interaktivnim i multimedijalnaim kursevima koji su dizajnirani i izrađeni u okviru Digitalne akademije.