Veliki uvoznici naftnih derivata u BiH sporije snižavaju cijene goriva

0
1112
Promet od trgovine na malo motornim gorivima u BiH porastao za 23,9%

Federalno ministarstvo trgovine informisalo je danas Vladu FBiH o petom ovogodišnjem sastanku s distributerima naftnih derivata, održanom 6.12.2018. godine, na kojem je bilo riječi trendovima na globalnom tržištu sirove nafte i kretanja maloprodajnih cijena u Federaciji BiH. Od avgusta do početka oktobra 2018. cijena barela na londonskom tržištu (Oil Brent) je značajno rasla, dosegnuvši najviši nivo u posljednje četiri godine. Prosječna maloprodajna cijena BMB 95 u novembru 2018. bila je 2,30 KM po litru (niža za 0,07 u odnosu na oktobar), a dizela 2,36 KM po litru (niža za 0,04KM u odnosu na oktobar).
Na ovom sastanku federalni ministar trgovine je ponovo naglasio da, vodeći računa o potrošačkoj moći građana Federacije BiH, distributeri trebaju da u kontinuitetu preispituju svoje marže u pogledu osiguranja njihove ekonomski opravdane minimalne visine za likvidno poslovanje.
Snižavanje maloprodajnih cijena u visini od 0,05 KM po litru u proteklom periodu bilo je sukcesivno, u tri navrata (8., 22. i 27.11. 2018. godine). Prvi su reagovali distributeri s manjim brojem benzinskih pumpi, a tek nakon toga veći.
Glavnina velikih uvoznika ima i vlastitu mrežu benzinskih pumpi i vidljivo je da upravo te kompanije sporije reaguju na snižavanje cijena. Prema podacima ovog ministarstva, najveći broj benzinskih pumpi imaju Energopetrol, Holdina, Hifa group, Petrol BH Oil, G Petrol/Gazprom i TiOil.
Evidentno je da rafinerijske i nabavne cijene naftnih derivata u regionu nisu pratile dinamiku smanjenja cijena sirove nafte. Razlog je što je proces prerade sirove nafte u derivate vremenski definisan ciklus rafinerijske prerade po odgovarajućim standardima kvaliteta (BAS standardi) i ne korespondira u, za široku javnost, prihvatljivom roku. Naglašeno je i da su sve rafinerije iz kojih se snabdijeva tržište naftnih derivata Federacije BiH izvan njene teritorije. U informaciji je naglašeno da potrošači, u modelu slobodnog formiranja cijena, autonomno odlučuju i imaju mogućnost da sami izaberu prodavce sa nižim cijenama.
Prema primljenim obavijestima o promjeni cijena i marži (OPC i OPM obrasci) uočeno je da su se cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u novembru 2018. kretale u rasponu prihvatljivom za djelovanje tržišnih mehanizama u ovoj oblasti.
Na dan 6.12.2018. godine cijene su se kretale u rasponu od 1,96 KM po litru do 2,36 KM za BMB 95 i od 2,11 do 2,41 KM po litru za dizel (10 ppm – gorivo D 5), čime se potrošačima daje mogućnost izbora kupovine kod prodavaca s nižim cijenama.