Veliko interesovanje firmi u FBiH za japanski način poslovanja

0
883
Mentor Award 2018: Nagrađeni mentori sa predstavnicima JICA i Ministarstva

U poslednje tri godine sve je veće interesovanje preduzeća iz Federacije BIH za japanski način poslovanja pa je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo i ove godine Javni konkurs za ‘Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede’.
Usluga mentoringa je besplatna za preduzeća koja do 30. avgusta 2019. podnesu neophodnu dokumentaciju, a Ministarstvo je za ovaj projekat obezbjedilo sredstva u vrijednosti od 50.000 KM.
Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne podrške poduzećima koja teže daljem razvoju, koja su na poslovnoj prekretnici ili žele da opstanu na tržištu. Na ovaj način smanjuje se broj neuspješnih poduzeća i podstične razvoj poduzetništva u Federaciji BiH.
Zainteresovanim korisnicima tokom projekta biće na raspolaganju stručno lice – mentor, koji će provesti u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem poduzeća određeni broj sati (50 sati po korisniku). Kroz zajednički rad odgovorno lice i mentor će proučiti aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatiranog stanja zajedno pripremiti plan ili projekat razvoja.
Pravo sudjelovanja u ovom projektu imaju subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Javni konkurs, smjernice, prijava i potrebna dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, www.fmrpo.gov.ba. Za detaljnije informacije pisati Ministarstvu na e-mail: grant2019@fmrpo.gov.ba .

Izabrani najbolji mentori u FBiH za 2018/2019.

Tokom posljednje tri godine kroz konstantan rad sa JICA konsultantima do sada je obučeno i certifikovano ukupno 25 mentora u Federaciji BiH. Njihov doprinos razvoju preduzeća u Federaciji je ogroman pa je u Sarajevu 4. jula u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) upriličena ceremonija dodjele certifikata najboljim mentorima za 2018/2019. godinu.
Ovaj događaj su otvorili Sead Džiho, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, i Kiyotaka Tanaka, prvi sekretar Ambasade Japana u BiH.
Nakon što su mentori iz svih razvojnih agencija FBiH prezentovali projekte na kojima su radili kao i rješenja koja su primjenili zajedničkim glasanjem izabrani su najbolji među najboljima. Prvo mjesto dijele Goran Dodig iz INTERA Tehnološki park Mostar i Maja Lukić Grabovac iz SERDA-e, dok je drugo mjesto pripalo Ismaru Alagiću iz Agencije za razvoj općine Tešanj (TRA).
Masaši Jamanaka, JICA consultant iz Japana, predstavio je rezultate terenskog istraživanja koje je sproveo JICA konsultantski tim za procjenu zadovoljstva korisnika mentoringom u 2018. godini i zaključio da je ukupno zadovoljstvo korisnika u zemljama Zapadnog Balkana 4,2 od 5, što je prilično visoka ocjena prema iskustvu JICA.