Verifikacija računa stare devizne štednje u FBiH do kraja septembra

0
517
Izmjena Uredbe o staroj deviznoj štednji u FBiH

Vlada Federacije BiH je danas donijela izmjenu Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.
Izmjenom je utvrđeno da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.7.2022. i traje do 30.9.2022. godine, a Finansijsko-informatička agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2022.
Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, ovo je urađeno jer je izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH produžen rok za završetak postupka verifikacije do 31.12.2022. godine. Izmijenjena Uredba omogućava starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja, čime se izbjegavaju sudski troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja.