Veselko Čerkez imenovan za zamjenika direktora Federalnog zavoda PIO

0
1531
Federalni zavod za PIO/MIO

Vlada FBederacije iH danas je razriješila dužnosti zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog isteka mandata. Istovremeno je, na period od četiri godine, za zamjenika direktora ovog zavoda imenovan Veselko Čerkez.
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Davorke Šaravanje, Silvije Brčić, Željka Kordića, Dijane Pejić, Nerme Čolaković – Prguda i Zorana Landeke za vršioce ovih dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
Danas su date i prethodne saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Davora Tomića, Tihomira Čelana, Gordana Galića i Emira Konjhodžića za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.