VGT osiguranje i zvanično pripojeno GRAWE-u

0
2023
GRAWE osiguranje Sarajevo pripojilo VGT osiguranje

Autor: M.Pe. / Profitiraj.ba

VGT osiguranje iz Visokog i zvanično je pripojeno GRAWE osiguranju sa sjedištem u Sarajevu, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Odluku o reorganizaciji i pripajanju GRAWE-u donesena je na vanrednoj sjednici Skupštine dioničara VGT osiguranja d.d. održanoj 14. marta ove godine, a istu odluku, paralelno je donijela i Skupština dioničara GRAWE osiguranja. Pratktično, to znači da VGT zvanično prestaje s radom, a pravni sljednik je Grawe osiguranje iz Sarajevo.
Podsjetimo, prethodnu odluku o reorganizaciji donijeli su Nadzorni odbori GRAWE i VGT-a (početkom februara ove godine), nakon što je prije godinu dana austrijsko GRAWE za 17,83 miliona KM kupilo VGT, te da je za tu akviziciju bilo potrebno i odobrenje nadležnih regulatornih institucija.
Razlozi za namjeravanu reorganizaciju su u činjenici da su oba ova osiguravajuća društva supsidijari dioničkog društva Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE), da su vlasnički povezani i da obavljaju djelatnost u oblasti osiguranja.
Kako je navedeno u odluci Nadzornog odbora namjeravana reorganizacija provođenjem statusne promjene pripajanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, vrši se prijenosom cjelokupne imovine, prava i obaveza VGT osiguranja, društvu GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo.
Ovo pripajanje VGT osiguranja GRAWE-u bio je logičan slijed nakon prošlogodišnje akvizicije koju je GRAWE iskoristilo za jačanje svoje pozicije na tržištu BiH, prvenstveno u segmentu neživotnih osiguranja (što je zapravo bio i cilj te akvizicije jer je VGT u portfelju imao samo neživotno osiguranje sa fokusom na auto-odgovornost), dok je istovremeno VGT osiguranje bilježilo konstantan pad premije.
Prošlu godinu je, naime, VGT završilo na 20. mjestu od ukupno 27. osigurvatelja koje posluju u BiH, sa premijom od 13,73 miliona KM što je na godišnjem nivou pad od 46,2 posto (premija u 2016. bila 25,54 miliona KM). Istovremeno, GRAWE je povećao premiju za 32,2 posto, na 42,84 miliona KM u odnosu na 32,41 miliona iz 2016. godine.
Taj trend nastavljen je i u prva dva ovogodišnja mjeseca. U januaru je VGT osiguranje imalo premijski pad od čak 92,4 posto. Prema preliminarnim podacima Agencije za osiguranje FBiH, premija VGT osiguranja na kraju januara iznosila je oko 130 hiljada KM, dok je godinu ranije premija bila preko 1,7 miliona KM. S druge strane, GRAWE je povećalo premiju za 40,4 posto, na 3,39 miliona sa 2,41 miliona KM.
Na kraju februara je premija VGT-a iznosila nepunih 207 hiljada KM dok je u februaru lani bila oko 3,22 miliona KM, što je premijski pad čak od 93,6 posto. S druge strane, GRAWE je povećalo premiju za 43,7 posto, sa 5,05 miliona na 7,26 miliona KM.
Gašenjem VGT osiguranja (čemu je krajem prošle godine prethodilo pripajanje Zovko osiguranja BSO-u, a koje od januara 2018. posluje pod nazivom Adriatic osiguranje u sastavu Koncerna Agram, kao i Euroherc osiguranje) smanjen je broj osiguravajućih društava u Federaciji BiH sa 13 na 11, odnosno na tržištu Bosne i Hercegovine, sa 27 na 25 osiguravajućih društava.