Vijeća ministara BiH donijelo Odluku o privremenom finansiranju za četvrti kvartal u iznosu od 249 miliona KM

0
262
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2021. godine u iznosu 249 miliona KM.
Taj iznos predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. oktobra 2021 . godine.
Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da u saradnji sa Kancelarijom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremi ovu odluku za potpisivanje i objavu u Službenom glasniku BiH.