Vijeća ministara BiH nije deblokiralo novac MMF-a, kantoni i dalje sporni

0
517
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj vanrednoj, telefonskoj sjednici, donijelo Odluku o davanju ovlaštenja ministru finansija BiH za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 265,2 miliona Specijalnih prava vučenja (SDR) u protivvrijednosti konvertibilne marke po kursu na dan povlačenja sredstava.
Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da promisornu notu dostavi Centralnoj banci BiH, a sredstva koja budu povučena na osnovu toga biće raspoređena posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, u skladu sa potpisanim Pismom namjere.
Vijće ministara BiH, međutim, ni danas nije donijelo Odluku o povlačenju RFI sredstava od MMF-a u cilju finansiranja povećanih potreba zdravstvenog sektora i mjera ekonomske stabilizacije.
Za odluku nisu glasali ministarka spoljnih poslova BiH, ministar bezbjednosti BiH, ministar odbrane BiH i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Vezani tekst: Zbog čega nije izglasana odluka o povlačenju sredstava MMF-a