Vijeće ministara BiH donijelo izmjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici

Izmjenama se pomjera rok za primjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH sa 1. jula na 1. avgust 2021. godine

0
346
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je izmjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
Izmjenama se pomjera rok za primjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH sa 1. jula na 1. avgust 2021. godine.
Na ovaj način otvoren je prostor za donošenje novog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i obezbijedi se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.
Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog zakona o carinskim prekršajima BiH na sjednici održanoj 16. juna ove godine i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.
Danas je na sjednici usvojena i Informacija Ministarstva finansija i trezora u vezi sa članstvom i zastupanjem Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – erozija porezne osnovice i premještanje dobiti) i Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe. Informacija će biti dostavljena Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da se ovlasti Ministarstvo finansija i trezora BiH (ministar ili lice koje on ovlasti) da zastupa BiH u ovim međunarodnim organizacijama, uz prethodnu saglasnost nadležnih institucija entiteta i Brčko Distrikta BiH kada su u pitanju direktni porezi.
Ova informacija je usvojena uoči planiranog plenarnog sastanka Inkluzivnog okvira za BEPS.
Bosna i Hercegovina je ranije pristupila Inkluzivnom okviru za BEPS (2019. godine) i OECD-ovom Globalnom forumu (2018. godine), čime se pridružila članicama ovih organizacija u njihovim naporima za postizanje poreske transparentnosti.