Vijeće ministara BiH donijelo odluku o pomoći Albaniji

0
922
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je na telefonskoj sjednici donijelo Odluku o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje Republici Albaniji.
Odlukom je data saglasnost Ministarstvu sigurnosti BiH da provede proceduru za upućivanje međunarodne pomoći Republici Albaniji radi pomoći civilnom stanovništvu zbog stanja uzrokovanog poplavama.
Riječ je o dodjeli 25 tona merkantilnog kukuruza i 25 tona pšenice u zrnu, na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH.