Vijeće ministara usvojilo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH

0
649
Vijeće ministara BiH jednoglasno usvojilo privremeno finansiranje

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo Odluku o privremenom finansiranju bh. institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2019. godine u iznosu 237,5 miliona KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u 2018. godini.
Odlukom se odobrava privremeno finansiranje institucija BiH za period juli – septembar 2019. godine, utvrđuje visina sredstava namijenjenih za ovu svrhu, raspored rashoda po budžetskim korisnicima te nastavak finansiranja višegodišnjih projekata.
“Odluka o privremenom finansiranju usvojena je jednoglasno. Institucije su i do sada funkcionisale bez problema iako su neku najavljivali kolaps”, poručio je ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda, nakon sjednice.
Bevanda je pozvao Predsjedništvo BiH da usvoji Budžet BiH za ovu godinu, kako bi se sa privremenog prešlo na redovno finansiranje.
Vijeće ministara BiH je još u januaru ove godine utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i uputilo ga Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje.
“Predsjedništvo ima mogućnost izmjena budžeta. Privremeno finansiranje ima određenih ograničenja jer se odražava na provođenje projekata”, rekao je Bevanda.
Vijeće ministara danas je usvojilo i Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.
Ukupno ostvareni prihodi na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 986.412.011 KM i za 4% su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 961.130.823 KM i izvršeni su u većem iznosu za oko 11,6 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje tekućih izdataka, grantova i transfera dok su bruto plaće i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju.
Sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u 2018. godini izmirene su pravovremeno u ukupnom iznosu 955.349.067,69 KM.
Na sjednici je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH za prvi kvartal 2019. godine.
Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija BiH u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 212.490.480 KM ili 96% u odnosu na 1/4 planiranih prihoda u budžetu za 2018. godinu.
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 199.627.707 KM i izvršeni su u manjem iznosu od oko 15,9 miliona KM ili 7% u odnosu na isti period prethodne godine, jer je evidentno privremeno finansiranje institucija BiH u prvom kvartalu 2019. godine, uslijed čega je izvršenje kapitalnih izdataka značajno manje u odnosu na isti period prethodne godine.
Po osnovu vanjskog državnog duga isplaćeno je 125.988.715 KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze.