Vijeće ministara BiH osiguralo 11 miliona KM za GP Bratunac – Ljubovija

0
898
Ovako bi trebao izgledati novi granični prijelaz Bratunac - Ljubovija

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za potpisivanje Ugovora o pravu građenja s Vladom Republike Srpske u cilju izgradnje graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija uz obavezu dostavljanja Vijeću ministara BiH kompletne prateće dokumentacije.
Ovim ugovorom Uprava za indirektno oporezivanje dobija pravo građenja bez naknade na graničnom prijelazu Bratunac – Ljubovija na period dok postoji njena potreba za objektima na zajedničkom graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Na ovaj način riješeno je jedno od važnih pitanja za nastavak realizacije ovog projekta koji od početka ima bezuvjetnu podršku Vijeća ministara BiH.
U prilog tome ide činjenica da je Vijeće ministara BiH osiguralo 11 miliona KM za izgradnju ovog graničnog prijelaza, a prethodno je sa Vladom Republike Srbije potpisan Sporazum o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine s pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac – Ljubovija.
Vijeće ministara još jednom iskazuje opredjeljenje za potpuno provođenje sporazuma o graničnim prijelazima i pograničnom saobraćaju s Republikom Srbijom te će Ministarstvo sigurnosti BiH ponovo od nadležnih organa Republike Srbije zatražiti da imenuju predstavnike u zajedničku komisiju za provođenje ovih sporazuma.