Vijeće ministara BiH traži međunarodnu pomoć u gašenju požara

0
1758
Na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovčkog i Kantona 10 šire se požari

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, danas je na vanrednoj sjednici donijelo Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u gašenju požara.
Za gašenja ovih požara BiH su potrebne letjelice sa posadama, a po zahtjevu nadležnih organa za civilnu zaštitu u BiH. Međunarodnu pomoć za gašenje požara primaju nadležni organi za civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini.
Odluka je donesena na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite povodom velikih šumskih požara i požara otvorenog prostora na području Federacije BiH, koji se potencijalno mogu proširiti i na druga područja u Bosni i Hercegovini.
Tokom trajanja stanja prirodne ili druge nesreće usljed pandemije koronavirusa, koja je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu, nastao je veliki broj požara, a postojeći resursi nadležnih organa za civilnu zaštitu i institucija odbrane BiH za njihovo gašenje nisu dovoljni.