Vijeće ministara BiH: Usaglašeni svi odgovori na Upitnik Evropske komisije

0
955
Nakon današnje redovne sjednice Vijeća ministara BiH, održana je press konferencija

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojilo Odgovore Bosne i Hercegovine na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji – proces dobijanja kandidatskog statusa.
Ukupno je pripremljeno više od 20 hiljada stranica odgovora uz koje se u Brisel dostavlja i više od 1.100 akata (zakoni, podzakonski akti i drugi materijali) na koje se referira u odgovorima, čime je okončan najkompleksniji posao na dosadašnjem putu priključenja Evropskoj uniji i najzahtjevniji posao u našoj zemlji u posljednjoj dekadi.
Vijeće ministara danas je upoznato sa aktuelnom situacijom u vezi s povećanjem broja ilegalnih ulazaka migranata u Bosnu i Hercegovinu.
Ministarstvo sigurnosti, u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i Ministarstvom vanjskih poslova te drugim nadležnim institucijama, zaduženo je da u što skorijem roku pripremi sveobuhvatnu informaciju s prijedlogom mjera koje će nadležne institucije hitno i u kratkom periodu provesti u našoj zemlji.
Cilj je ukinuti ilegalnu propusnost granice s našim istočnim susjedima te pravovremeno osigurati informacije migrantima o postojanju određenih kapaciteta za njihov smještaj. Migranti u Bosni i Hercegovini moraju biti zbrinuti na human i civiliziran način, rečeno je na sjednici.
Vijeće ministara BiH je u periodu od 1.4.2014. do 6.2.2018. godine utvrdilo 78 prijedloga i četiri nacrta zakona, od kojih su 74 upućena u parlamentarnu proceduru.
Parlamentarna skupština usvojila je 38 zakona, koji su objavljeni u ‘Službenom glasniku BiH’, 24 prijedloga zakona nisu usvojena, odnosno odbijeni su ili je obustavljen zakonodavni postupak, dok se jedan broj zakona nalazi u parlamentarnoj proceduri.
Vijeće ministara donijelo je Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH i Rješenje o imenovanju članova Komisije za provedbu konkursne procedure za izbor ombudsmena u BiH.
Vijeće ministara je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo Pravilnik o prehrambenim aditivima sa oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti.
Pravilnik propisuje dopuštenost upotrebe i druge zahtjeve za prehrambene aditive koji se koriste u hrani radi osiguravanja, između ostalog, efikasnog funkcioniranja tržišta, visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi te interesa potrošača.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma sa Vladom Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe. Sporazumom se stvaraju pravne pretpostavke za uređenje oblasti međunarodnog prijevoza putnika i robe uz uvažavanje međunarodnih standarda.
Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog okvirnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje projekta regionalnog vodosnabdijevanja ‘Plava voda’, vrijednog 11 miliona eura. Izgradnja regionalnog vodovoda omogućit će zdravstveno ispravnu vodu za oko 250.000 stanovnika u pet općina FBiH – Travniku, Novom Travniku, Vitezu, Busovači i Zenici.