Vijeće ministara BiH usvojilo DOB za period 2022 – 2024.

0
290
VMBiH odobrilo preraspodjelu dva miliona KM projektima za raseljene osobe

Vijeće ministara BiH usvojilo je jednoglasno na današnjoj sjednici Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2022 – 2024. godine, koji sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2022. godinu, zajedno sa preliminarnim procjenama rashoda za 2023. i 2024. godinu.
Ovaj dokument prati Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period koji je Fiskalno vijeće usvojilo krajem marta ove godine, a kojim je utvrđen okvir za finansiranje institucija BiH za 2022. godinu u iznosu 1.073.600.000 KM, od čega su izdvajanja prihoda od indirektnih poreza 865.500.000 KM, a ostatak su vlastiti prihodi. Istovremeno su preliminarno dati rashodi institucija BiH za 2023. godinu u iznosu 1.073.900.000 KM, a za 2024. godinu okvirne procjene iznose 1.074.100.000 KM.
Dokument okvirnog budžeta prioritetno, između ostalog, podržava nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, daljnje provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), te osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2022. godine i lokalnih izbora 2024. godine, kao i osiguranje potrebnih sredstava za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika u ovom periodu.
Na ovaj način stvoreni su uslovi da Ministarstvo finansija i trezora pripremi i Vijeću ministara BiH na utvrđivanje dostavi Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, radi daljnjeg upućivanja Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga u konačnici i usvaja.