Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o raspodjeli 330 miliona eura od MMF-a

0
254
Vijeće ministara BiH konačno postiglo dogovor o raspodjeli 300 miliona eura MMF-ovog kredita

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno je na današnjoj sjednici postiglo dogovor o raspodjeli 300 miliona eura MMF-ovog kredita za borbu protiv pandemije koronavirusa i saniranje ekonomskih posljedica.
Danas jednoglasno usvojenom odlukom Vijeća ministara BiH, usklađenom sa ranije potpisanim Pismom namjere, utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo finansiranje MMF-a u ukupnom iznosu od 330 miliona eura. Novac MMF-a je već ranije uplaćen i nalazi se na računu Centralne banke BiH, a sredstva RFI biće namijenjena za povećane potrebe zdravstvenog sektora i finansiranje mjera ekonomske stabilizacije.
Federacija BiH će od ovih sredstava MMF-a dobiti 61,5 posto, Republika Srpska 37,5 posto, a Brčko distrikt jedan posto. Novac koji pripada Federaciji BiH podijelit će se na način da 50 posto ostaje na federlanom nivou, a 50 posto će dobiti 10 kantona.
Otplatu duga vršit će entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima.
Kako je rečeno nakon današnje sjednice Vijeća ministara BiH, sredstva MMF-a u iznosu od 330 miliona eura već sutra može biti na računima entiteta i Brčko distrikta.