Vijeće ministara BiH utvrdilo modifikovani prijedlog Zakona o akcizama

Ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cestarine i ta sredstva će se isključivo koristiti za izgradnju cesta

0
1157
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo modifikovani prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u kojem su izvršena poboljšanja u vezi sa pitanjima jasno definisane namjene i utroška sredstava.
Modifikovani prijedlog sa pratećim poboljšanjima je usaglašen na nivou ministara finansija i premijera entiteta, kao i predstavnika Vijeća ministara BiH, a nakon niza obavljenih konsultacija i analiza, uz aktivnu podršku i tehničku ekspertsku asistenciju delegacije EU u Sarajevu.
Ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cestarine pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva.
Set zakona o akcizama je upućen u dalju proceduru prema Parlamentarnoj skupštini BiH, a njegovo usvajanje bi značilo pokretanje velikog investicionog cklusa u oblasti izgradnje autoputeva i puteva na teritoriji čitave BiH, što bi vidilo ka daljem rastu BDP-a, jačanju i razvoju niza komplementarnih privrednih djelatnosti, povećanju kompetitivnosti BiH i otvaranja novih radnih mjesta, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Šarović i Mektić protiv novog Zakona o akcizama

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i ministar sigurnosti Dragan Mektić nisu glasali za novopredloženi Zakon o akcizama. Oni smatraju da nema suštinske razlike između tekst zakona koji je danas utvrdilo Vijeće ministara i onih koji su ranije predlagani, a koji nisu dobili skupštinsku većinu.