Vijeće ministara donijelo odluku o osnivanju Državne komisije za granicu BiH

0
218
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o graničnoj kontroli, nakon što je prethodnom sazivu istekao mandat.
U Državnu komisiju za granicu, koje sada ima šest umjesto ranijih devet članova, na mandat od tri godine imenovan je po jedan predstavnik državnih ministarstava civilnih poslova i vanjskih poslova (Davor Bošnjak i Emir Vladavić) te predstavnici entitetskih uprava nadležnih za geodetske i imovinskopravne poslove (Nenad Bajić, Bojan Ninčić, Željko Obradović i Zijad Džananović).
Državna komisija za granicu BiH, među ostalim, radit će na identifikaciji granice s nadležnim tijelima susjednih država i vršiti nadzor nad aktivnostima obilježavanja i stabilizacije granične crte. Također će pripremati prijedloge za korekciju granične crte te međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj crti sa susjednim državama.

Po osnovu obaveza vanjskog duga BiH lani isplaćeno 1,25 milijardi KM

Na sjednici je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu, koje će biti dostavljeno Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.
Ukupno ostvareni prihodi, financiranje i primici na raspolaganju institucija BiH u 2023. godini iznosili su 1.398.314.346 KM, od čega su 1.020.500.000 KM prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje.
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u 2023. iznosili su 1.185.210.338 KM i izvršeni su u većem iznosu od oko 166 milijuna KM ili 16% u odnosu na 2022. godinu, kada je u cijelom prvom polugodištu financiranje vršeno na temelju odluka o privremenom financiranju.
Istodobno, u prvom kvartalu 2023. godine financiranje institucija BiH izvršeno je na temelju Instrukcije o privremenom financiranju institucija BiH jer je Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu usvojen 30.3.2023. godine.
Po osnovi obaveza vanjskog državnog duga u 2023. godini isplaćeno je milijardu i 255,22 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obveze.

Nije usvojena informacija o izvrđenju odluke ISCID Komiteta

Vijeće ministara BiH u dva kruga glasovanja nije postiglo suglasnost za usvajanje Informacije Pravobraniteljstva BiH o Odluci ISCID Komiteta o poništenju arbitražne odluke u postupku Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček protiv Bosne i Hercegovine.
Zbog toga Vijeće ministara BiH nije usvojilo predloženi zaključak kojim se poziva Vlada Republike Srpske da sukladno Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama u vezi s arbitražnim postupkom u predmetu ‘Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček, Republika Slovenija protiv tužene Bosne i Hercegovine’ hitno postupi po arbitražnoj odluci ICSID Casc No. ARB/ 16/36 od 1.5.2024. godine i presudi Tribunala od 18. 4. 2022. godine.
Pravobraniteljstvo BiH je informiralo Vijeće ministara BiH da je već upućen dokumentirani zahtjev Vladi Republike Srpske za postupanje po Odluci ISCID Komiteta o poništenju arbitražne odluke u ovom postupku i presudi Tribunala od 18.4.2022. godine.
Sukladno dostavljenoj presudi, koju su pravni zastupnici tužitelja dostavili Pravobraniteljstvu BiH na ime tužene BiH, ukupni troškovi ovog arbitražnog postupka iznose 52.794.412 eura uz kamate koje teku od dana pravomoćnosti odluke.
Podsjećamo da su Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Srpske ranije zaključili sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi s ovim arbitražnim postupkom kojim se Vlada RS obavezala bezuvjetno ispuniti svoje obveze plaćanja prema presudi donesenoj u arbitražnom postupku uime BiH, po prijemu dokumentiranog zahtjeva Pravobraniteljstva BiH.
Viaduct d. o. o. Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček iz Pirana, Republika Slovenija, pokrenuli su arbitražni postupak protiv BiH pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu radi naknade štete prouzrokovane kršenjem odredbi Sporazuma o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije i Ugovora o energetskoj povelji. Razlog je nerealiziranje, odnosno raskidanje ugovora o koncesiji za izgradnju hidroenergetskog sustava na Vrbasu, koji je zaključen s Vladom Republike Srpske.

Tužilaštvu BiH nisu odobrena sredstva iz budžetske rezerve

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja nije donijelo Odluku o odobrenju 700.000 KM Tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz tekuće budžetske rezerve za period april – juni 2024. godine.