Vijeće za regionalnu saradnju pokrenulo projekat za razvoj turizma na Zapadnom Balkanu

U naredne tri godine biće dodijeljeno do 30 malih grantova, u pojedinačnoj vrijednosti od oko 50.000 eura sa ciljem unaprijeđenja infrastrukture vezane za puteve kulturnog i avanturističkog turizma, a prvi pozivi za učešće u grant programu biće objavljeni već sredinom jula ove godine

0
1054
Projekat je vrijedan 5 miliona eura i finansira ga EU, a provodit će ga Vijeće za regionalnu saradnju (Foto: RCC)

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) zvanično je danas u Sarajevu obilježilo početak rada trogodišnjeg projekta posvećenog razvoju i promociji turizma na Zapadnom Balkanu.
Projekat će pomoći da šest ekonomija Zapadnog Balkana prošire i objedine turističke proizvode kulturnog i avanturističkog turizma, naprave i promoviraju zajedničku ponudu, koja bi bila konkurentna na svjetskom tržištu i donijela dodatne prihode i nova radna mjesta.
Projekat razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju rezultat je prioriteta koje su utvrdile vlade iz regiona i nastojanja Vijeća da ti prioriteti zažive u praksi, kako bi se doprinijelo ekonomskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti regiona.
“Za nas koji živimo u regionu dobro je poznato da su naši bogati prirodni potencijali i kulturno nasljeđe nedovoljno iskorišteni. Šest ekonomija Zapadnog Balkana postavile su prioritet da iskoriste turizam kao perspektivan sektor za ekonomski rast. Vijeće za regionalnu saradnju ih podržava u nastojanju da iskoriste ljepotu i kulturu regiona i otvore ga ka svijetu”, rekao je generalni sekretar ove organizacije Goran Svilanović.
Projekat je novitet u radu Vijeća, jer predstavlja zaokret naših aktivnosti sa razvoja u domenu politika na angažman u ciljanim sektorima, kako bismo dokazali da Regionalni ekonomski prostor ima mnogo toga da ponudi kako regionu tako i našim budućim gostima, ljubiteljima avanturističkog i kulturnog turizma.
U naredne tri godine ovaj projekat Vijeća dodijeliće do 30 malih grantova, u pojedinačnoj vrijednosti od oko 50.000 eura sa ciljem unaprijeđenja infrastrukture vezane za puteve kulturnog i avanturističkog turizma, a prvi pozivi za učešće u grant programu biće objavljeni već sredinom jula ove godine.
Projekat je vrijedan 5 miliona eura i finansira ga Evropska unija, a tokom naredne tri godine provodit će ga Vijeće za regionalnu saradnju i njegov projektni tim.
Andrea Vera iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini izrazio je zadovoljstvo zbog pokretanja Projekta za razvoj i promociju turizma na Zapadnom Balkanu, dodajući da se projekt uklapa u strategiju EU za Zapadni Balkan, kao i provedbu višegodišnjeg akcionog plana za regionalnu ekonomsku zonu (MAP REA).
“Sretan sam što baš ovdje, u sarajevskoj Vijećnici mogu podržati ovaj projekat, budući da je ova prekrasna zgrada obnovljena s EU fondovima. Region može puno da punudi – brojna turistička mjesta, raskrsnice kulture i mnogo avantura. Međutim, nisu svi lako dostupni, što je upravo ono što ovaj projekt treba učiniti – da stvori regionalne turističke rute s boljom infrastrukturom”, rekao je Vera.
Projekat će obuhvatiti utvrđivanje najodrživijih zajedničkih puteva kulturnog i avanturističkog turizma, njihov razvoj kroz program grantova usmjeren na unaprijeđenje infrastrukture i kvaliteta usluga duž tih ruta, kao i svjetsku promociju zajedničke regionalne turističke ponude i atrakcija.
Projektne aktivnosti će biti provođene u saradnji sa vladama i privatnim i nevladinim sektorom u šest ekonomija Zapadnog Balkana radi privlačenja većeg broja turista, produžavanja njihovog boravka u regionu i povećanja prihoda i zaposlenosti u ovoj industrijskog grani.
Dan prije predstavljanja turističkog projekta sastala se Radna grupa Vijeća za regionalnu saradnju za turizam Zapadnog Balkana, navodi agencija Patria.
Radna grupa okuplja predstavnike ministarstava zaduženih za turizam, turističkih zajednica i privatnog sektora koji su razmatrali i utvrdili najodrživije zajedničke regionalne turističke rute koje će biti pripremiljene i promoviranei pod zajedničkim regionalnim brendom ‘Zapadni Balkan – Raskrsnica civilizacija’.