Visa i MasterCard predložili niže naknade za kartična plaćanja u EU

0
1170
Naknade za kartična plaćanja Vise i Mastercarda u prosjeku će se smanjiti za 40%

Visa i MasterCard predložili su 40 posto niže naknade na području Evropske unije za plaćanja kreditnim i debitnim karticama izdanim izvan EU kako bi ishodili obustavu istrage Komisije o kršenju ravnopravnog tržišnog natjecanja.
U Evropskoj komisiji smatraju da naknade koje kartične kompanije naplaćuju trgovcima za prihvaćanje kartičnih plaćanja u konačnici znače više cijene za krajnje potrošače. Stoga Brisel već dulje od deset godina nastoji potaknuti kartične firme da ih snize.
Visa i MasterCard predložili su naknadu od 0,2 posto na plaćanja debitnim karticama, odnosno od 0,3 posto na plaćanja kreditnim karticama, objavila je u utorak Evropska komisija. Tim bi se promjenama naknade za plaćanja karticama izdanim izvan EU izjednačile s onima za plaćanja karticama izdanim u Uniji, prenosi Reuters.
Za plaćanja putem Interneta naknada za plaćanja debitnim karticama iznosila bi 1,15 posto, odnosno 1,50 posto za plaćanja kreditnim karticama. Slučaj se najviše tiče ino-turista koji koriste kartice prilikom posjeta EU. Nove naknade primjenjivale bi se u razdoblju od pet i po godina.
Komisija će prije donošenja odluke tražiti mišljenje od maloprodajnih kompanija i udruženja za zaštitu potrošača, koji ga moraju dostaviti u roku od mjesec dana. Alternativa je zahtjev za značajnijim smanjenjem naknada.
U MasterCardu ujedno napominju da zbog značajne kazne u odvojenoj istrazi Evropske komisije o kršenju ravnopravne tržišne utakmice očekuju u četvrtom tromjesečju trošak od 650 miliona dolara, prenosi Hina.
Komisija je prije tri godine optužila kompaniju da je uvela propise koji bankama u jednoj zemlji EU-a ne dopuštaju da maloprodajnim firmama u drugim zemljama EU nude niže naknade.