Visa uvela inovacije bazirane na vještačkoj inteligenciji za pametnija plaćanja

Veća predvidljivost, transparentnost i brže iskustvo plaćanja uz Smarter Posting, Smarter Settlement Forecast i Smarter Stand-In Processing

0
603
Visa Virginia data center

Visa Inc. (NYSE: V) danas je najavila VisaNet+AI, paket usluga zasnovanih na vještačkoj inteligenciji koji se bavi dugogodišnjim izazovima sa kojima se susreću banke, trgovci i korisnici a to su kašnjenja i zabune pri upravljanju stanjem na računima, kao i nepredvidivosti dnevnih poravnanja za finansijske institucije.
VisaNet+AI obuhvata nekoliko inovativnih koncepata i usluga koje dodaju novu vrijednost, uključujući Visa Smarter Posting i Visa Smarter Settlement Forecast, kao i Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), funkcionalnost najavljenu avgusta prošle godine. Ove inovacije koriste Visa AI platformu visokih performansi kako bi plaćanja učinile predvidljivijim, transparentnijim i bržim.
“Naši klijenti, partneri i vlasnici kartica traže od nas korisne uvide zasnovane na podacima kako bi bolje upravljali svojim poslovnim i finansijskim životom, posebno tokom ovog perioda bez presedana. Danas najavljujemo skup usluga koje koriste vještačku inteligenciju kako bi potrošačima olakšali upravljanje računima, a finansijskim institucijama upravljanje poslovanjem“, izjavio je Džek Forestel, izvršni potpredsjednik i šef proizvoda u kompaniji Visa.

Veća transparentnost za potrošače uz Smarter Posting

Današnji korisnici, u digitalnom dobu od malih nogu, sve više koriste bankarstvo na mobilnim i mrežnim platformama i očekuju uvid u svoje finansije u realnom vremenu. Međutim, iskustvo plaćanja za korisnike može biti nedosljedno, jer je za neke kupovine potrebno više vremena da se finalizuju i budu vidljive na bilansu. Ovo zaostajanje može stvoriti zabunu ili zabrinutost kod korisnika kartica, i dovesti do potencijalnog prekoračenja ili povećanja poziva korisničkom centru banaka izdavalaca kartica.
Do ovog kašnjenja dolazi zato što se iznos odobren u realnom vremenu na kasi može razlikovati od iznosa koji je konačno skinut sa računa potrošača. Na primjer, konačni iznos se može promijeniti pri prekograničnom plaćanju koje uključuje više valuta. Da bi izbjegle zbunjivanje korisnika koji vide višestruke promjene iste transakcije, banke često odlažu knjiženje ili ažuriranje stanja na računu dok ne budu sigurne u konačni iznos.
Kako bi izdavaocima pomogla u pružanju boljeg bankarskog iskustva za korisnike platnih kartica, Visa je razvila Smarter Posting uslugu koja koristi vještačku inteligenciju u postupku autorizacije i dodjeljuje jedinstvenu ocjenu svakoj transakciji. Smarter Posting model analizira detalje transakcije i ranije podatke kako bi predvidio vjerovatnoću da će iznos transakcije ostati nepromijenjen kroz kliring.
Tokom testiranja model je u predviđanju da li će iznos transakcije vjerovatno ostati nepromijenjen postigao preciznost od 98 posto*, dajući finansijskim institucijama dodatni uvid za dosljednije iskustvo plaćanja od početka do kraja, privremenim ažuriranjem stanja na računu koje korisnik kartice vidi.
Visa Smarter Posting će u početku biti dostupan u Evropi u aprilu 2021. godine, a predviđeno je da se u bliskoj budućnosti proširi globalno.

Smarter Settlement Forecast model koji predviđa potrebe za novčanim tokovima

Svakog dana tokom procesa poravnanja Visa omogućava kretanje milijardi dolara u hiljadama institucija u više od 200 zemalja i 160 valuta. To je posljednji korak u ciklusu plaćanja, gdje se transakcije agregiraju, olakšavaju se transferi, a računima trgovaca odobravaju se prodaje koje su izvršili.
Ovaj proces zahtijeva od finansijskih institucija da strateški alociraju resurse tako da postoji dovoljno likvidnosti da zadovolji obim dnevnog poravnanja, bez prekomjerne raspodjele resursa koji bi mogli da se iskoriste negdje drugdje u njihovom poslovanju. Današnje promjenljivo okruženje naglasilo je izazove sa kojim se trezorski timovi suočavaju u predviđanju dnevnih obima i donošenju strateških odluka.

Visa je razvila Smarter Posting uslugu koja koristi vještačku inteligenciju

Visa je kreirala Smarter Settlement Forecast kako bi klijentima pružila prilagođene 7-dnevne prognoze iznosa poravnanja koji će im biti potrebni svakog dana. Usluga koristi informacije generisane ranijim obimima poravnanja, sezonskim pokazateljima, makro-trendovima, vanrednim događajima, poput COVID-19, i podacima o transakcijama u realnom vremenu pružajući visokokvalitetna predviđanja odliva i priliva gotovine. Ove prognoze mogu pomoći izdavaocima i sticaocima da optimizuju procese upravljanja trezorom i likvidnošću i pomažu finansijskim institucijama da se poravnaju u više valuta sa predviđanjima za svaku valutu.
Predviđeno je da Smarter Settlement Forecast bude dostupan klijentima koji su korisnici platforme Visa Analytics, putem pretplate, što im olakšava integraciju. Visa trenutno sprovodi uslugu sa tri klijenta, a uoči njenog zvaničnog predstavljanja planiranog kasnije ove godine.

Smarter STIP može poboljšati iskustvo plaćanja prilikom prekida u radu

Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), prva od mogućnosti VisaNet + AI najavljena u avgustu 2020. godine, uzela je maha među vodećim finansijskim institucijama na globalnom nivou. Smarter STIP koristi duboko učenje kako bi pomogao finansijskim institucijama da povećaju ovlašćenja za transakcije tokom prekida u radu. Smarter STIP donosi odluku da odobri ili odbije transakcije u ime izdavaoca na osnovu informacija, a kako bi korisnicima pružio neometano Visa iskustvo plaćanja.
Od objavljivanja, Smarter STIP je zabilježio veliko interesovanje izdavalaca u svim Visa regionima. Za samo dva mjeseca, klijenti širom svijeta dodali su Smarter STIP u svoj paket Visa rješenja, uključujući Caixa Econômica Federali Doha Bank.
________
*Visa podaci zasnovani na analizi koja upoređuje predviđanje modela kada će iznosi za odobrenje i obračun ostati dosljedni. Analiza je sprovedena na podacima o transakcijama (avgust-septembar 2020) za 150 miliona transakcija.