Više od četiri miliona KM za penzionisanje 285 radnika

0
794
Za isplatu socijalnih naknada osigurano oko 954 hiljade KM

Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku o izboru korisnika presotalog dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža. Time je dodjeljeno 4.089.051,78 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za penzionisanja 285 radnika za šest firmi.
Privrednom društvu Granit d.d. Jablanica – u stečaju, odobrena je dodjela 133.112,50 KM, za uplatu doprinosa za PIO za pet radnika, Otvorenom dioničkom društvu Konfekcija Borac Travnik, 450.195,65 KM za 67 radnika, ZRAK-u d.d. Sarajevo 36.429,07 KM za četiri radnika, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju 1.006.292,12 KM za 72 radnika, KTK Visoko d.d. Visoko 175.348,12 KM za 22 radnika i Hidrogradnji d.d. Sarajevo u stečaju 2.287.674,32 KM za uplatu doprinosa za 115 radnika.