Vlada Brčko distrikta usvojila nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije

Za subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima i nosiocima poljoprivrednih domaćinstava biće izdvojeno 1,2 miliona KM

0
392
Sjednica Vlade Brčko distrikta BiH (Foto: Arhiva)

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala 54. redovnu sjednicu odobrivši nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i učinkovitoj kogeneraciji Distrikta na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove.
Kako je navedeno u nacrtu, ovim zakonom propisuje se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, planiranje, promovisanje i podsticanje proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora i u učinkovitoj kogeneraciji, te definisanje odgovarajuće tehnologije za korištenje ovih izvora energije.
Vlada Brčko distrikta je ujedno održala i 55. redovnu sjednicu usvojivši prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu vezano za Odluku o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava u korist Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za Program subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih domaćinstava na području Distrikta u iznosu od 1,2 miliona KM.
Svrha programa jeste da se omogući preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Distrikta povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata, a Razvojno-garantni fond će donijeti pravila i procedure kojima će urediti način i procedure za odobravanje i isplatu subvencioniranog dijela kamate.
Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove usvojen je prijedlog odluke o odobravanju tekuće donacije i usvajanju programa utroška sredstava za finansiranje udruženjima građana koja za cilj imaju poboljšanje društveno-ekonomskog položaja penzionera od posebnog interesa za 2022. godinu. U svrhu programa, koja se odnosi na finansiranje tekućih administrativnih troškova udruženja, odobren je iznos od 100.000 KM.