Vlada FBiH: Aluminiju odobren 1,1 milion KM za reviziju i troškove

0
892
Sjedniva Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu odobrila 1,1 milion konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve za 2018. godinu, namijenjenih Aluminiju d.d. Mostar za plaćanje troškova angažmana revizorske kuće i za druge troškove.
Ova odluka donesena je u skladu sa zaključcima sa prošle sjednice Vlade FBiH, na kojoj je između ostalog naloženo da Uprava i Nadzorni odbor Aluminija, u roku od 30 dana, nađu kredibilnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja ove kompanije.
Vlada FBiH danas je takođe donijela izmjenu Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Prema novoj odredbi, odgovorna osoba zahtjev za finansijsku konsolidaciju društva s većinskim učešćem državnog kapitala može podnijeti nadležnom organu vlasti koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala do 30.11.2018. godine.
U obrazloženju je navedeno da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije primilo inicijative određenog broja privrednih društava u FBiH za produženje roka u kojem mogu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije, s ciljem omogućavanja kontinuiranog i neometanog poslovanja.