Vlada FBiH: Boračke novčane naknade povećane za 1,5 posto

0
1263
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru utvrdila koeficijente i osnovice kojima su, prvi put nakon pet godina, visine braniteljskih novčanih naknada povećane za 1,5 posto, a donesene odluke bit će primjenjivane od 1.1.2018. godine.
Tako koeficijent za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2018. godinu iznosi 0,979727. Također, danas je utvrđena i osnovica za isplatu ovih naknada za 2018. u iznosu od 641,66 KM.
Budžetom Federacije za 2018. je, kroz transfer za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, predviđeno 17 miliona KM.
Koeficijent 0,979736 i osnovicu u iznosu od 867,50 KM, Vlada FBiH je utvrdila za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH za 2018. godinu. Ovogodišnjim Federalnim budžetom je za ove naknade odobreno 280.330.000 KM.
Danas je utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti okoliša, među čijim su ciljevima smanjeno korištenje, sprječavanje opterećivanja i zagađenja okoliša, zaštita ljudskog zdravlja, uključujući pravo na zdrav život, racionalno korištenje i obnova resursa, usuglašenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtjevima za zaštitu okoliša.
Vlada FBiH usvojila je bilansu energetskih potreba za 2018. godinu u količinama svih energenata dovoljnih da zadovolje potrošnju u Federaciji BiH.
Vlada je prihvatila i informaciju Federalnog ministarstva finansija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u FBiH za 2017. godinu, u kojoj je navedeno da su oni (bez sredstva finansiranja) iznosili 8.381,7 miliona KM, što je devet posto ili 657,6 miliona KM više u odnosu na godinu ranije.
Danas je usvojena i informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH, te imenovana Stručna komisija za izradu Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš vezano za nastavak ovog istraživanja. Inače, pregovori između Vlade i naftne kompanije s ciljem potpisivanja ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina na period od 25 godina prvi put se vrše na ovim prostorima i predstavljaju veliki izazov s kojim će se Vlada FBiH i nadležna ministarstva suočiti.
Vlada FBiH je za dva privredna društva dala prethodne saglasnosti o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 790.117,88 KM. Saglasnost je data za kompanije Alat d.o.o Konjic u iznosu od 500.000 KM i Saraj-komerc d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, u iznosu od 290.117,88 KM.