Vlada FBiH će formirati garantni i fond za stabilizaciju privrede

0
528
Ekonomsko-socijalno vijeće podržalo je prijedlog mjera Vlade Federacije BiH

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritorij Federacije BiH je na današnjoj sjednici podržalo prijedlog mjera Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.
Vladin prijedlog mjera podrazumijeva uspostavu posebnog fonda za stabilizaciju privrede, potom uspostavu garantnog fonda, uvođenje moratorija na otplatu kredita, te uvođenje kreditnih linija za privredu, posebno mala i srednja preduzeća.
Ekonomsko-socijalno vijeće je predložilo Vladi Fedreacije BiH da prilikom usvajanja mjera uzme u obzir sve prijedloge socijalnih partnera iznesene na današnjoj sjednici.
Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH je odlučilo formirati Radnu grupu u kojoj će biti po dva predstavnika svakog socijalnog partnera. Zadatak ovog tijela bit će praćenje provođenja mjera i situacije uzrokovane pojavom i širenjem koronavirusa.