Vlada FBiH će u najkraćem roku ispoštovati svoje obaveze shodno Zakonu o električnoj energiji

0
531
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sinoć usaglasio tekst Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, zbog hitnosti situacije, očekujemo da će isti danas, u propisanoj formi, biti dostavljen sekretaru Vlade Federacije BiH, radi daljeg upućivanja na objavu u Službenim novinama FBiH, saopćeno je iz Vlade FBiH.
“Tek po objavi i stupanju na snagu ovog zakona Vlada Federacije BiH će biti u mogućnosti da poduzme aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti. Također ističemo da će Vlada Federacije BiH, u najkraćem roku ispoštovati svoje obaveze”, saopćeno je iz Vlade FBiH.