Sedin Kahriman imenovan za v.d. generalnog direktora BH Telecoma

0
1397
Smijenjena uprava BH Telecoma, prije isteka mandata

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva. Istovremeno, Nadzornom odboru BH Telecoma je prethodna saglasnost data za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže od 12 mjeseci.
Saglasnost se odnosi na Sedina Kahrimana – v.d. generalnog direktora, Elvedina Kanafiju – v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja, Samira Jusufovića – v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Adnana Huremovića – v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, Orhideju Junuzović – v.d. izvršne direktorice Izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove, Muamera Hadžovića – v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije i Samiru Ćerim – v.d. izvršne direktorice Izvršne direkcije za informacione tehnologije.
Podsjetimo, ostavku na mjesto generalnog direktora BH Telecoma dao je Mirsad Zaimović koji je prihvatio mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
Vlada FBiH danas je takođe dala saglasnost Nadzornom odboru Željeznica Federacije BiH d.o.o Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog javnog preduzeća, na period do 12 mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, i to: v.d. izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture – Zulfo Robović, v.d. izvršni direktor za ekonomske poslove – Ivan Brkić, v.d. izvršni direktor za poslove razvoja i investicija – Rešad Mandžo, v.d. izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove – Nasir Beganović i v.d. izvršni direktor za poslove željezničkog operatera – Sead Cucak.
Federalna vlada je Skupštini Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za razrješenje Harisa Jašarevića dužnosti člana Nadzornog odbora, zbog podnošenja neopozive ostavke, te da za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine ovog privrednog društva, bude imenovan Sulejman Bečirević.