Vlada FBiH dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.11.2021. godine iznosi 599 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,599 KM/Sm3 (bez PDV-a)

0
467
Vlada FBiH dala saglasnost na povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.11.2021. godine, koja iznosi 599 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,599 KM/Sm3. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.
Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa iz 2020. godine.
Za realizaciju današnje Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svojih ovlaštenja.
U obrazloženju Odluke je navedeno da je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo Federalnom ministarstvu trgovine uputilo zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, a na što je mišljenje dalo i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Uz zahtjev je priložena i Odluka direktora Energoinvesta o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce). Energoinvest je u svojoj analizi, koja je sastavni dio zahtjeva, naveo kretanje prodajne cijene gasa na tržištu u posljednjih godinu dana, saopćeno je iz Vlade FBiH.