Vlada FBiH do 27. jula mora dostaviti Parlamentu podatke o efektima korona-zakona

0
292
Novalić zatražio od predsjedavajućeg Doma naroda vanredno zasjedanje radi razamatranja ovog zakona

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici upoznala se sa informacijom u vezi sa zahtjevom Predstavničkog Doma Parlamenta FBiH vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na privredu, sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenih, te stanja u zdravstvu FBiH.
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da do ponedjeljka 27. jula sačini informaciju o finansijskim efektima primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koju će dostaviti Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
Federalno ministarstvo zdravstva je obavezano da do 27. jula dostavi informaciju o COVID-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.
Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević je ovlaštena da informaciju o finansijskim efektima primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić informaciju o COVID-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH, prezentiraju na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.
Za narednu sjednicu Parlamentu Federacije BiH će biti dostavljena i informacija o utjecaju pandemije COVID-19 na privredni sektor u FBiH (za period mart-maj 2020) Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, kao i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike s podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje o osnovnim indikatorima sa evidencija javnih službi za zapošljavanje u FBiH (za period januar-maj 2020).
Vlada FBiH je, zbog nemogućnosti prikupljanja potpunih i tačnih podataka iz nadležnosti resornih ministarstava u zadanom roku, obavezana da, u što kraćem roku, a najduže do kraja augusta 2020. godine, pripremi potpunu informaciju o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenosti, te stanja u zdravstvu FBiH. Ova informacija će nakon razmatranja na sjednici Vlade FBiH biti dostavljena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na razmatranje.