Vlada FBiH donijela dvije uredbe iz oblasti zaštite okoliša

0
258
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas je donijela dvije komplementarne uredbe iz oblasti zaštite okoliša.
Prva se odnosi na proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i na kriterije za obračun i plaćanje naknada. Njome su obuhvaćene gume, baterije i akumulatori, te ulja i vozila.
Obveznici izvještavanja su, na osnovu Uredbe, svi proizvodači, uvoznici i distributeri novih i polovnih proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebne kategorije otpada i dužni su se registrovati u informacioni sistem, te redovno u njega unositi podatke u propisanim rokovima.
Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom za plasman guma na tržište Federacije BiH je 0,32 KM po kilogramu. Naknade za plasman baterija ili akumulatora se obračunavaju prema masi proizvoda koji se prvi put plasiraju na tržište FBiH, a koje se prijavljuje Fondu putem informacionog sistema, a iznose 0,22 KM za startere, 3,00 KM za prenosne baterije ili akumulatore i 0,26 KM za industrijske baterije i akumulatore. Koeficijent visine naknade za plasman mineralnih i sintetičkih ulja i maziva za upravljanje otpadom iznosi 0,20 KM po litri. Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom za plasman motornih vozila iznosi 160 KM po toni vozila.
Druga uredba utvrđuje način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslove za dodjelu sredstava za ponovnu upotrebu, preradu i povrat komponenti iz otpada (reciklažu) za gume, akumulatore i baterije, ulja i vozila. Također, Uredbom se propisuju uslovi za dodjelu poticajnih sredstava.
Naknade se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša FBiH koji tako prikupljena sredstva raspoređuje u odnosi 30 posto Federaciji BiH i 70 posto kantonima. Od sredstava koja pripadaju FBiH, 30 posto pripada Fondu, a ukoliko nisu uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će biti raspoređivana kantonalnim budžetima.
Federalni fond doznačena sredstva koja mu pripadaju raspodjeljuje tako da je 5% namijenjeno za rad informacionog sistema upravljanja otpadom, 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u FBiH i 75% za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada. Fond za zaštitu okoliša kantona 20% doznačenih mu sredstva raspodjeljuje za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom, a 80% za poticaje. Kada su u pitanju poticajna sredstva, Uredbom je propisano da se ona dodjeljuju sakupljaču u vidu finansijske pomoći, na temelju javnog konkursa koji se provodi jednom godišnje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, fondova za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš.
Uredbe se počinju primjenjivati od 1.1.2022. godine.