Vlada FBiH donijela odluke za funkcioniranje Garancijskog fonda

0
309
Sjednicom Vlade FBiH danas je predsjedavala Jelka Milićević, zamjenica premijera i ministrica finansija

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke s ciljem omogućavanja provedbe člana 13. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i člana 26. Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom.
Prvom odlukom je data saglasnost za zaključivanje Ugovora između Vlade FBiH i Razvojne banke FBiH o formiranju namjenskog dugoročnog depozita – Garancijskog fonda, a druga se odnosi na davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o pružanju finansijskih usluga u okviru Garancijskog fonda između Vlade FBiH i Razvojne banke FBiH.
Za potpisivanje oba ugovora ovlašćena je federalna ministrica finansija.
Vlada FBiH danas je prethodno, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, također dala saglasnosti na donošenje ovih odluka.

Utvrđeni limiti Budžeta FBiH za 2021.

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva finansija o aktivnostima na izradi Budžeta FBiH za 2021. godinu, te utvrdila limite za pojedinačne budžetske korisnike. Taj limit jednak je iznosu koji je za svakog budžetskog korisnika usvojen u Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu.

Raspoređivanje dobiti Lutrije BiH

Federalna vlada je donijela Odluku o raspoređivanju dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u iznosu od 1.574.530 KM za održavanje njene likvidnosti i omogućavanje nastavka poslovanja tijekom 2020. godine, shodno prijedlogu koji je dao Nadzorni odbor Lutrije BiH.
Vlada je danas, ujedno, usvojila izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2019. i dala suglasnost na Rebalans plana poslovanja za 2020.godinu.

Agencija upravljala oduzetom imovinom vrijednom 13,6 miliona KM

Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period januar-juni 2020. godine, te će ga uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.
U prvih šest mjeseci ove godine je vrijednost imovine kojom je Agencija upravljala iznosila 13.618.548,80 KM, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, motornim vozilima, raznim mašinama i alatkama i drugom.
Od ukupne vrijednosti imovine, 57 posto se odnosi na novac, 17 posto na motorna vozila, osam posto na privredne subjekte, šest posto na nekretnine, tri posto na dionice i devet posto na ostale predmete.
Agencija je u ovom periodu postupala po 32 sudske odluke, i to 20 sudskih presuda u kojima je krivični postupak okončan i deset sudskih rješenja u kojima je krivični postupak još u toku, te dobila dvije sudske naredbe kojima su joj na čuvanje i upravljanje predati privremeno oduzeti predmeti.