Vlada FBiH donijela Program javnih investicija do 2024. ukupne vrijednosti 16,7 mlrd KM

0
307
Najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo

Vlada FBiH donijela je Program javnih investicija Federacije BiH za period od 2022. do 2024. godine.
Program javnih investicija (PJI) je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, granta i/ili drugih izvora. PJI u ovom trogodišnjem razdoblju sadrži 132 projekata: 61 u provedbi, 67 kandidovanih i četiri odobrena. Njihova ukupna vrijednost je 16.706,11 miliona KM, od čega se 8.764,29 miliona KM odnosi na projekte čija je provedba u toku, 8.079,51 miliona KM na kandidirane i 804,95 miliona KM na odobrene.
Kada je riječ o projektima u provedbi, najvećim dijelom odnose se na izgradnju autoceste na Koridoru 5c, vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda, registraciju nekretnina, zapošljavanje, modernizaciju i izgradnju magistralnih cesta, te proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.
Kandidirani programi najviše se odnose na sektor prometa i komunikacija, zaštite životne sredine, vodosnabdijevanja i sanitacije, poljoprivrede, šumarstva, proizvodnje i snabdijevanja energijom, zdravstva i drugi.
Federalna vlada danas se, također, upoznala s programima javnih investicija Zeničko-dobojskog, Zapadnohercegovačkog, Unsko-sanskog, Kantona Sarajevo, Kantona 10, Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona za period od 2022. do 2024. godine. Inače, kantoni imaju obavezu da usvajaju svoj program javnih investicija u koji su uključeni projekti gradova i općina, te ga dostave Vladi FBiH.