Vlada FBiH donijela Uredbu o konsolidaciji privrednih društava

0
994
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru donijela Uredbu o konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
Inače, Federalna vlada je utvrdila tekst Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, s ciljem da rok do kojeg je važio ovaj zakon (10.7.2017. godine) produži još dvije godine, odnosno do 10.7.2019. godine. To bi omogućilo privrednim društvima da okončaju aktivnosti u vezi s finansijskom konsolidacijom, odnosno da otklone prepreke na realizaciji Odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, kako bi ona kojima je odobren postupak finansijske konsolidacije mogli u zakonskom roku okončati započete aktivnosti.
Danas donesena uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ‘Službenim novinama FBiH’ i primjenjivat će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
Vlada FBiH je u Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period od četiri godine, imenovala Editu Kalajdžić (predsjednica), Miru Bradaru, Vedada Nezirića, Berinu Ramčić i Josipa Jankovića (članovi).
Vlada je Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno dala prethodnu saglasnost za razrješenje Adema Huskića dužnosti generalnog direktora ovog privrednog društva, prije isteka mandata na koji je imenovan. Za vršioca ove dužnosti je, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, danas imenovan Sabahudin Ganić.
Federalna vlada je do 31.12.2017. godine produžila moratorij na zapošljavanje, to jest zaduženja federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu službu FBiH, institucijama FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnim ministarstvima, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalne novinske agencije (FENA) za 2016. godinu. Kao rezultat intenzivnih aktivnosti na prodaji usluga medijima, ali i drugih poslovnih aktivnosti, lani je FENA značajno povećala vlastite prihoda koji su uplaćivani na račun Trezora FBiH. U 2016. godini, FENA je objavila 73.261 vijest, odnosno u prosjeku 6.105 vijesti mjesečno. Odobreni budžet Agencije za 2016. godinu iznosio je 2.883.128 KM.

Odobrena sredstva za liječenje teško oboljele djece i mladih

Federalna vlada odobrila je danas raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 725.647,82 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Od tog iznosa, 476.242,20 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva. Riječ je o liječenju i rehabilitaciji teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan BiH, i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast, djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti. Dio ovog iznosa bit će usmjeren za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH dodijeljeno je 249.405,62 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva, i to za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan BiH, a na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast, kao i za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.