Vlada FBiH donijela uredbu za transparentnije zapošljavanje u javnom sektoru

0
919
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Federalna vlada danas je na sjednici u Sarajevu donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.
Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama.
Od primjene ove uredbe izuzete su samo one federalne institucije u kojima se zapošljavanje vrši po Zakonu o državnoj službi.
Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojeg se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja. Propisano je da je poslodavac dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata, dok se ostalim kandidatima dostavlja obavijest o izvršenom izboru, na koji kandidati imaju pravo prigovora. Također, utvrđeno je pravo ostalih kandidata da izvrše uvid u dokumentaciju u vezi sa izbornim procesom. Kandidat koji je nezadovoljan odlukom može u roku od osam dana izjaviti prigovor na koji su poslodavac ili njegov nadležni organ dužni odgovoriti u roku od 15 dana. Odluka po prigovoru je konačna i protiv nje može, u roku od 30 dana, biti podnesena tužba nadležnom sudu.
Prijem u radni odnos kod poslodavaca, na koje se ova uredba primjenjuje, vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja, što je bila sugestija poslodavaca da je, zbog nesmetanog odvijanja procesa rada, neophodno predvidjeti određene izuzetke.
Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o radu. Izuzetak je predviđen i u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Treći izuzetak odnosi se na prijem u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
Uredbom su predviđene i novčane kazne od od 1.000 KM do 3.000 KM za poslodavca koji izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja. Predviđene su i novčane kazne za odgovornu osobu kod poslodavca u iznosu od 500 do 1.000 KM, a kaznom od 100 do 500 KM može biti kažnjen i član komisije – fizička osoba, ukoliko ne ispoštuju odredbe iz ove uredbe.
Federalna vlada danas je pozvala vlade kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu Uredbe donesu odgovarajuće kantonalne propise.