Vlada FBiH: Doprinosi na minimalne plate radnicima u realnom sektoru biće plaćeni iz budžeta

0
657
Novalić: Lockdown je imao dobar efekat na zdravstvo, ali veoma loš na ekonomiju

Federalna vlada danas je usvojila Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa na ekonomiju u Federaciji BiH.
Ovim zakonom počinje plan spašavanja ekonomije Federacije BiH i očuvanja radnih mjesta koja se mogu spasiti, kazao je premijer Fadil Novalić u obraćanju javnosti nakon vanredne sjednice vlade FBiH.
Zakonom je predviđeno deset mjera, a za njegovu realizaciju radi se rebalans budžeta i preispituje svaka stavka iz budžeta, rekao je premijer.
Dodao je da će shodno novom zakonu, doprinosi na minimalne plate biti plaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru u Federaciji BiH, osim javnog i finansijskog sektora.
Novalić je kazao i da se Zakonom osiguravaju dodatna sredstva kantonima i općinama kroz prenamjenu sredstava. Prvenstveno se to odnosi na sredstva za javna skloništa, naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta, za Civilnu zaštitu i sve ono što može koristiti za spas ekonomije.
“Sva ova sredstva kantoni i općine moraju preusmjeriti na saniranje posljedica pandemije”, izjavio je premijer FBiH.
Novalić je najavio i da će Razvojna banka FBiH dobiti depozit od 80 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda kao mjeru podrške za održavanje likvidnosti i za spas malih i srednjih preduzeća.
Novalić je izrazio nadu da će zahvaljujući i pomenutim mjerama najveći broj radnih mjesta u FBiH biti spašen dok će za one radnike koji ipak budu otupušteni biti osigurana sredstva preko službi za zapošljavanje.
Premijer FBiH dodao je i da će Agencija za bankarstvo FBiH i banke danas pojasniti ko sve ima pravo na odgodu plaćanja kredita.
Više detalja o usvojenom Zakonu i pojedinostima ekonomskih jera za spas ekonomije FBiH i očuvanja radnih mjesta bit će objavljeno uskoro…