Vlada FBiH: Dva miliona KM za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za gas

0
583
Vlada FBiH dala saglasnost za korekciju veleprodajne cijene prirodnog gasa

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.
Ova sredstva su planirana Budžetom FBiH za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim preduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva.
Sredstva od 2 miliona KM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.