Vlada FBiH: Finansijska policija i Porezna uprava ulaze u Aluminij, radnicima uvezati saž za penziju

0
786
Vlada FBiH prihvatila ponudu Abraham grupacije o zakupu dijela imovine Aluminija Mostar

Federalna vlada na današnjoj sjednici u Mostaru informirana je od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u kompaniji Aluminij d.d. Mostar. Sastavni dio ove informacije su i Prijedlog koji je upućen Vladi putem resornog ministarstva 25.7.2019. godine, izvještaji o stanju u društvu od 29.7.2019. i o provedenoj proceduri gašenja proizvodnje, kao i Izvještaj o novčanim tokovima Aluminija u prvih sedam mjeseci 2019. godine.
Doneseno je više zaključaka, pa je Finansijska policija FBiH zadužena da izvrši uvid u Aluminiju d.d. Mostar, kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive novčanih sredstava do 10.7.2019. godine, kada je ugašena proizvodnja. Od Finansijske policije Vlada FBiH traži da ispita i utvrdi činjenično stanje, na osnovu čega će biti poduzete odgovarajuće mjere i aktivnosti. Istu obavezu dobila je i Porezna uprava Federacije BiH.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši analizu stanja u Aluminiju, sa akcentom na razdoblje od 1.1.2019. do 1.8.2019. godine i da po potrebi, nakon izvještaja Finansijske policije i Porezne uprave, predloži Vladi Federacije BiH pozivanje na odgovornost pojedinaca zbog nastale štete.
Vlada FBiH se upoznala i sa aktom JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar od 29.7.2019. (Saglasnost na reprogramiranje duga iz 2019. godine Aluminija d.d. Mostar prema JP HZHB d.d. Mostar) i zadužila Nadzorni odbor i Upravu ovog društva da postupe prema pozitivnim zakonskim propisima.
Vlada je upoznata i sa aktom Aluminija od 25.7.2019. (Prijedlog Vladi FBiH putem resornog ministarstva) i suglasna je da se uveže radni staž svim uposlenicima koji u skladu sa zakonom idu u mirovinu do kraja 2019. godine.
Aluminij d.d. Mostar je zadužen da Vladi FBiH dostavi precizan popis uposlenika, ovjeren od Zavoda penzijskog invalidskog osiguranja, koji su stekli uvjete na bilo koji način, za odlazak u penziju, do 31.12.2019. godine.

Pokušaj oživljavanja dijelova Aluminija, ali bez elektrolize

Današnjem zasjedanju Vlade FBiH u Mostaru prethodio je sastanak s predstavnicima Kriznog odbora i radnika Aluminija.
Premijer Fadil Novalić izjavio je da Aluminij u ovom formatu ne može preživjeti zbog tržišnih okolnosti te se mora mijenjati njegov format. On je dodao da je do kraja godine ostvljen rok da Uprava, Nadzorni odbor i radnici pokušaju restrukturirati kompaniju.
Novalić je kazao kako je moguć pokušaj oživljavanja dijelova Aluminija, ali bez elektrolize, koja traži velike količine struje, a Vlada FBiH će u narednim mjesecima intezivirati napore na pronalasku strateških partnera.
“Radnike treba podijeliti u četiri grupe, ali je važno da znamo koji su ljudi bez kojih Aluminij ne može”, rekao je Novalić te dodao da će oni radnici koji žele moći dobiti otpremninu, ali samo iz sredstava kompanije.