Vlada FBiH: Finansijskoj policiji za kontrolu Aluminija dodatnih 10 hiljada KM

0
570
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici dala je saglasnost da Finansijskoj policiji FBiH, s ciljem nesmetanog završetka vanrednih aktivnosti u vršenju nadzora nad poslovanjem mostarskog Aluminija, na ime nedostatnih sredstava za troškove bude dodijeljeno 10.000 KM iz sredstava Tekuće rezerve za 2019. godinu.
Federalna vlada se upoznala sa informacijom Ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, iz koje je vidljivo da od početka podržava i radi na realizaciji ovog projekta.
Vlada FBiH je Rudnicima mrkog uglja Banovići dala saglasnost za prijem 141 radnika koji rade u proizvodnji, a odbila 11 na administrativnim poslovima.
Prihvativši informaciju o ugroženom sigurnosnom stanju u privrednom društvu PS Vitezit iz Viteza, Vlada FBiH je zadužila Ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu za isplatu sredstava u iznosu od 60.000 KM za finansiranje troškova rada unutrašnje zaštitarske službe u predstečajnom i stečajnom postupku.
Vlada FBiH je podržala inicijativu da za projekt zamjene sistema upravljanja i turbinske regulacije u CHE Čapljina budu osigurana kreditna sredstva kod KfW Frankfurt na Majni u iznosu do 15 miliona eura. Konačna odluka o zaduženju će biti donesena po okončanju pregovora s KfW-om kada će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, a krajnji dužnik bit će JP Elektroprivreda HZHB.