Vlada FBiH: Hitno sazvati Skupštinu RMU Banovići

0
1026
EPBiH i uprava RMU Banovići trebaju formirati zajednički tim oko izmjena kolektivog ugovora

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je danas Vladu FBiH sa informacijom o nepostupanju Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja Banovići po zahtjevu Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, za hitno sazivanje vanredne Skupštine ovog privrednog društva.
Danas je premijer FBiH ovlašten da, uime Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, sazove Skupštinu RMU Banovići za 17. oktobar u mjestu sjedišta društva u Banovićima, sa dnevnim redom kao u zahtjevu Vlade od 12. septembra.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, zadužen je sekretar RMU Banovići da poduzme sve radnje neophodne za održavanje Skupštine. U suprotnom, Vlada će protiv sekretara Društva poduzeti mjere za utvrđivanje lične odgovornosti za svu eventualnu štetu koja može nastati.
Vlada je zadužila premijera FBiH da, u njeno u ime, poduzme sve aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti, predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru RMU Banovići – predsjednika Emina Haračića i člana Rasima Kovačevića, ukoliko ne postupe po zahtjevu Vlade od 12. septembra ove godine za hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine.
Vlada je konstatirala da, ukoliko ne postupe po zahtjevu za hitno sazivanje vanredne Skupštine za 30. septembar, Haračić i Kovačević preuzimaju ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje mogu nastupiti u tom privrednom društvu, od momenta kada sadašnjem sazivu Nadzornog odbora prestane mandat, tj. 30.9.2019. godine, do dana kada članovi tog organa upravljanja u novom sazivu budu izabrani na Skupštini Društva.