Vlada FBiH i dalje će sufinasirati nabavku automobila za RVI 100% prve grupe

0
324
Po jednom automobilu za RVI 100% prve grupe biće obezbijeđen iznos do 30.000 KM

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je donijela Uredbu o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide (RVI) 100 posto prve grupe, kojom se uređuje način obezbjeđenja i dodjele sredstava, uslovi i kriteriji za odabir korisnika, kao i uslovi korištenja putničkih automobila.
Sredstva za ove namjene obezbjeđuju se u budžetu Federacije BiH. U svrhu sufinansiranja nabavke putničkih automobila za RVI 100% prve grupe obezbjeđuje se iznos do 30.000 KM po jednom putničkom automobilu, a broj korisnika će zavisiti od obezbijeđenih sredstava i razlike iznosa utrošenih sredstava.
RVI 100 posto prve grupe, zbog specifičnih potreba i posebnih uslova života, ima pravo na sufinansiranje ako mu je, kao pripadniku Oružanih snaga pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo RVI 100% prve grupe, te da ima prebivalište i stalno živi na teritoriji BiH.
Uslov je i da u posljednjih sedam godina nije od resornog federalnog ministarstva i nadležnog organa u Republici Hrvatskoj dobio putnički automobil ili sredstva za njegovu nabavku. Također je uslov da je proveden postupak kontrole zakonitosti korištenja prava prema Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Federalno ministarstvo vrši uplatu iznosa obezbijeđenih sredstava jednom korisniku do 30.000 KM, dok razliku iznosa do prodajne cijene automobila snosi sam korisnik sredstava. Korisnik koji ovim putem nabavi automobil ne može ga otuđiti u roku od sedam godina.
Na ovaj način, omogućuje se da RVI 100 posto prve grupe mogu sami birati svoja ortopedska pomagala, odnosno automobile za svoje potrebe.