Vlada FBiH imenovala predstavnike za skupštine preduzeća

0
1027
Održana hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 116. hitnoj sjednici održanoj u Sarajevu, dala ovlaštenje svojim predstavnicima za zastupanje na skupštinama više privrednih društava.
Tako je Darko Pranjić ovlašten da zastupa Vladu FBiH na skupštinama privrednih društava BH – Gas d.o.o. Sarajevo i Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Amir Halilčević na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, a Halko Balavac na Skupštini dioničara privrednog društva Energopetrol d.d. – Sarajevo.
Marinko Bošnjak je ovlašten da zastupa Vladu FBiH na Skupštini dioničara privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, Jasmina Pašić na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Fahrudin Smailagić na Skupštini privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde i Jakub Mušinbegović na Skupštini dioničara privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.