Vlada FBiH imenovala v.d. članove Uprave BH Telecoma

0
487
Poslovni prihodi BH Telecoma na kraju polugodišta 2022. iznosili su oko 232,28 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj, sjednici dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Uprave dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata.
Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje novih vršilaca dužnosti članova Uprave i to da za v.d. generalnog direktora bude imenovan Sedin Kahriman, a za v.d. izvršne direktore u izvršnim direkcijama: Muamer Hadžović (razvoj poslovanja), Samir Jusufović (pravni poslovi, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima), Adnan Huremović (tehnologija i razvoj servisa), Mirza Odobašić (ekonomsko-finansijski poslovi), Kemal Kapetanović (investicije) i Samira Ćerim (informacijske tehnologije).
Saglasnost je data za imenovanje na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.