Vlada FBiH: Interventnim mjerama 105 miliona KM za pomoć privredi

0
494
Sjednica Vlade Federacije BiH: (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je usvojila informaciju Radne grupe zadužene za izradu Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19.
Vlada je opredijeljenja da se, s ciljem brže i efikasnije raspodjele sredstava krajnjim korisnicima, kao i veće mogućnosti prilagođavanja mjera različitim sektorima privrede, umjesto izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije, pristupi izradi Odluke o usvajanju programa utroška sredstava (za svako ministarstvo pojedinačno) u skladu s članom 37. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da, s ciljem alokacije sredstava u iznosu od 105 miliona KM s razdjela i ekonomskog koda namijenjenog subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima – Fond za stabilizaciju privrede, na razdjele resornih ministarstava, podnesu zahtjev za preraspodjelu sredstava Federalnom ministarstvu finansija.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podnijet će zahtjev za iznos od 60 miliona KM, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za iznos od 30 miliona KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za iznos od 15 miliona KM.