Vlada FBiH iz parlamentarne procedure povlači izmjene Budžeta za 2023.

Federalna vlada će u najkraćem roku uputiti u parlamentarnu proceduru set fiskalnih zakona, koji se tiču rasterećenja privrede

0
179
Održana hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici održanoj u Sarajevu donijela zaključak kojim radi dorade povlači iz parlamentarne procedure Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, koji su prethodno bili upućeni u Parlament FBiH po hitnom postupku.
Na sjednici je donesen i zaključak kojim se predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da na dnevni red 4. sjednice ne uvrštava Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima i Prijedlog zakona i dopuni Zakona o porezu na dohodak, čiji su predlagači poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić i Irfan Durić. Kako je navedeno u zaključku, Vlada Federacije BiH će u najkraćem roku uputiti u parlamentarnu proceduru set fiskalnih zakona, koji se tiču rasterećenja privrede.
Federalna vlada prihvatila je izjašnjenje Ministarstva rada i socijalne politike o amandmanima na Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH, koje je podnio Klub poslanika HDZBiH-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
S obzirom da su pojedini predloženi kandidati za poziciju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo dostavili izjavu o neprihvatanju funkcije, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Sedada Avdića, Samira Čorbe, Affana Ćehajića, Alme Zildžić, Faruka Hadžića i Zorana Marijanovića za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donesena je i nova odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Željka Petrovića za vršioca dužnosti predsjednika, te Igora Josipovića, Ahmeda Mušije, Nermina Bojčića i Nermina Jašarevića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca. U obrazloženju Ministarstva navode da je donošenje nove odluke potrebno zbog tehničke pogreške u prethodno donesenoj odluci.