Vlada FBiH iz sredstava MMF raspodijelila 200 miliona KM, poznati iznosi po kantonima

0
253
Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. je veći za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku kojom je utvrdila raspodjelu sredstava kantonima u iznosu od 200 miliona KM iz sredstva raspoređenih iz aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). Ova sredstva predstavljaju pomoć budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi, te za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije Covid-19 i za infrastrukturne projekte.
Od ukupnog iznosa je Unsko-sanskom kantonu dodijeljeno 23.903.093 KM, Posavskom 7.601,971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM i Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.
Raspodjela sredstava na kantone u pojedinačnim iznosima utvrđena je na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu.
Federalna vlada će, sukladno Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, dodijeljena sredstva doznačiti na depozitne račune budžeta kantona, koji su dužni izvještaje o njihovom utrošku dostaviti Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do kraja 2022. godine.