Vlada FBiH: Izvještaj Finansijske policije o Aluminiju predati tužilaštvu

0
293
Finansijska policija kontrolisala poslovanje mostarskog Aluminija od 2014. do 10.7.2019.

Vlada Federacije BiH je danas upoznata sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Finansijske policije FBiH o nalazima inspekcijske kontrole finansijsko-materijalnog, vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja Aluminija d.d. Mostar za period od 2014. do 10.7.2019. godine.
Vlada je zadužila Finansijsku policiju da ovaj izvještaj proslijedi nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja nezakonitosti u poslovanju i štete nastale po imovinu i imovinske interese Federacije BiH, kao i da poduzme druge mjere i aktivnosti u skladu sa zakonom.
Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da izvještaj Finansijske policije dostavi Federalnom pravobranilaštvu s ciljem poduzimanja aktivnosti za zaštitu imovine i imovinskih interesa Federacije BiH.