Vlada FBiH: Kantonima, gradovima i općinama 6 miliona KM

0
528
Od 1. novembra 2022. povećava se iznos osiguranog depozita u bankama u BiH

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima’ gradovima, općinama i kantonima u ukupnom iznosu od 6 miliona KM.
Prvom odlukom je raspoređeno 1,2 miliona KM za 21 grad i općinu na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.
Drugom odlukom kantonima je raspoređeno 4,8 miliona KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima, od čega Bosansko-podrinjskom 3 miliona KM, Kantonu 10 – 370.000 KM, Posavskom kantonu 670.000 KM i Zapadnohercegovačkom 760.000 KM.