Vlada FBiH: Kantonima i općinama finansijska pomoć od 7,95 miliona KM

0
568
Federalna vlada finansijski podržala projekte od značaja za razvoj gradova i općina u FBiH

Vlada FBiH danas je donijela dvije odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine.
Prvom odlukom utvrđena je raspodjela 1.625.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetima, te finansiranje projekata od značaja za razvoj kantona, a drugom raspodjela 3.325.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.
Utvrđena je i raspodjela sredstava kantonima, gradovima i općinama u iznosu od 3.000.000 KM s ciljem poticanja razvoja biljne proizvodnje, na što je Vlada FBiH obavezana Zaključkom Parlamenta FBiH od 17.7.2019. godine.
Donesene su i dvije odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve i to 60.000 KM za nabavku peleta u sezoni 2019.-2010. Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i 40.000 KM za podršku u radu Pučke kuhinje Mostar.