Vlada FBiH na hitnoj sjednici stavila van snage zaključke o Krivaji

0
1066
Održana hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada FBiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, van snage stavila dio zaključaka sa sjednice od 8.12.2016. godine, koji se odnose na IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju.
Istovremeno, Vlada je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju aktivnosti vezanih za analizu ugovora i procesa koji se vode u Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, a u vezi sa Ugovorom o prodaji nekretnina i pokretnih stvari i Anexom I Ugovora, zaključenih između IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju i Marić d.o.o. Žepče, Makro-Drvo d.o.o. Žepče, Prograd d.o.o. Žepče i FEDIS d.o.o. Zavidovići.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da, zajedno s Federalnim pravobranilaštvom, sačini analizu ugovora i procesa koji se vode u Krivaji Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, vezano za Ugovor o prodaji nekretnina i pokretnih stvari i Anex I Ugovora, koji su zaključeni između IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju i Marić d.o.o. Žepče, Makro Drvo d.o.o. Žepče, Prograd d.o.o. Žepče i FEDIS d.o.o. Zavidovići.
Kako Federalno ministarstvo ne raspolaže potpunom dokumentacijom, Vlada Federacije BiH mu je dala saglasnost da koristi dokumentaciju kojom raspolažu advokati angažovani po punomoći stečajnog upravnika IP Krivaja u stečaju u predmetu Revizije pred Vrhovnim sudom Federacije BiH protiv tuženih Marić d.o.o. Žepče, Makro-Drvo d.o.o. Žepče, Prograd d.o.o. Žepče i FEDIS d.o.o. Zavidovići.
Saglasnost ovom ministarstvu data je i da angažuje ured advokata kod pripreme dokumentacije za radnje i podnošenja izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, na upoznavanje i postupanje protiv odgovornih osoba, saopćeno je iz Vlade FBiH.